Μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων

VK Magazine VK Magazine29/07/2022

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο ειδικός γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Ηρακλής Μοσκώφ, και η αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Μαρία Κλάρα Μάρτιν.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο φορέων, η συμφωνία στοχεύει στην ανανέωση και περαιτέρω ενίσχυση των κοινών προσπαθειών των συμβαλλόμενων μερών για την προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον τους.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και η Ειδική Γραμματεία συνεργάζονται στενά από τις αρχές του 2020 και απτό αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η ίδρυση του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για ασυνόδευτα παιδιά σε αστεγία ή επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2021. Η Ύπατη Αρμοστεία υποστηρίζει τη λειτουργία του Μηχανισμού, έως ότου περάσει στη διαχείριση του ελληνικού κράτους το 2023.

Όπως ανέφερε ο κ. Μοσκώφ κατά την υπογραφή του μνημονίου, ο Εθνικός Μηχανισμός έχει συμβάλει στην άμεση παροχή προστασίας και φροντίδας για πάνω από 3.500 ασυνόδευτα παιδιά που βρίσκονταν σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

«Η αμοιβαία δέσμευση για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, κυρίως των ασυνόδευτων ανηλίκων, εδραιώνει τη μεταξύ μας συνεργασία, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που εργάζονται με τα παιδιά, όσο και στην ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της Ειδικής Γραμματείας με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό», επισήμανε ο ειδικός γραμματέας.

Με τη σημερινή συμφωνία ανοίγει επίσης ο δρόμος για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματιών παιδικής προστασίας μέσα από την εφαρμογή εναρμονισμένων διαδικασιών για τον καθορισμό του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες. Για τον σκοπό αυτό, η Ύπατη Αρμοστεία θα παράσχει τεχνογνωσία και τεχνική βοήθεια στην Ειδική Γραμματεία, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο.

«Καθώς οι προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών αυτών των ευάλωτων παιδιών προκειμένου να τους προσφέρουμε έναν ασφαλή χώρο όπου να μπορούν να μεγαλώσουν και να προοδεύσουν», τόνισε η Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ