Εστίαση: Παράταση μέχρι τον Ιανουάριο για την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

VK Magazine VK Magazine29/09/2022

Την παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου 2023 της δυνατότητας των καταστημάτων εστίασης στην Ελλάδα να διατηρούν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους πέραν του προβλεπόμενου στην άδεια προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Σύσταση και Οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επωνυμία Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 και προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ