Υπουργείο Υγείας: Αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των ΔΣ των νοσοκομείων

VK Magazine VK Magazine11/02/2023

Αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων, προβλέπει διάταξη του υπoυργείου Υγείας, που κατατέθηκε στη Βουλή, σε Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές για νοσοκομεία μέχρι 399 οργανικές κλίνες και εννεαμελές για νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες και αποτελείται από:

α) Το διοικητή του νοσοκομείου, ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Δύο μέλη σε νοσοκομεία έως 399 οργανικές κλίνες και τρία μέλη σε νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον υπουργό Υγείας με τους αναπληρωτές τους. Από τα μέλη αυτά το ένα ορίζεται ως αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι μερικής απασχόλησης, στα νοσοκομεία έως 399 οργανικές κλίνες, στα οποία δεν προβλέπεται αναπληρωτής διοικητής.

Στα νοσοκομεία με 400 οργανικές κλίνες και άνω αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο αναπληρωτής διοικητής. Στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, το ένα από τα τακτικά και ένα από τα αναπληρωματικά μέλη που διορίζει ο υπουργός Υγείας, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος του οικείου ΑΕΙ.

γ) Τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου ως αντιπρόεδρο, σε νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες, με αναπληρωτή του το διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας.

δ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόμενων ιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς ΕΣΥ, τους ειδικευόμενους ιατρούς και τους ιατρούς μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο νοσοκομείο.

ε) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών ΕΣΥ, προσωπικού του νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών ΕΣΥ, προσωπικό του νοσοκομείου.

στ) Έναν περιφερειακό σύμβουλο της οικείας περιφερειακής ενότητας εντός των χωρικών ορίων της οποίας εδρεύει το νοσοκομείο, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη.

ζ) Έναν εκπρόσωπο του οικείου ιατρικού συλλόγου, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος («ΠΙΣ») εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή εκπροσώπου των Ιατρικών Συλλόγων στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, τονίζοντας ότι υλοποιείται το πάγιο αίτημα του Συλλόγου και των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

«Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, είναι βέβαιο ότι ενισχύονται οι διοικήσεις των νοσοκομείων και ενδυναμώνεται η συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους», καταλήγει ο «ΠΙΣ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ